ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:9,242,317
Yesterday:9,942
Today:5,703

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-04-P10

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thái HồngÂn25/08/2004 
2 Nguyễn Thu HoàngAnh21/06/2004 
3 Nguyễn Vũ PhươngAnh29/10/2004 
4 Trương Nguyễn QuỳnhAnh21/06/2004 
5 Nguyễn NgọcBích21/07/2004 
6 Trần Ngọc QuỳnhChi23/11/2003 
7 Hà MinhĐức03/04/2004 
8 Đặng Bình PhươngDuyên17/12/2004 
9 Trần Bảo NgọcHân01/12/2004 
10 Võ ThiệnHưng21/09/2004 
11 Lương Mạch GiaHuy23/05/2004 
12 Nguyễn ThụcHuy29/08/2004 
13 Nguyễn TườngKhang04/01/2004 
14 Nguyễn Tất GiaKhánh12/02/2004 
15 Đỗ TấnKiệt29/09/2004 
16 Lê HoàngLam07/12/2004 
17 Phạm Hoàng PhươngLinh28/03/2004 
18 Nguyễn Chu NguyệtMinh21/09/2004 
19 Nguyễn Hoàng CátMy08/07/2004 
20 Trần KimNgân31/10/2004 
21 Lê Ngọc PhươngNghi27/08/2004 
22 Nguyễn Lê PhụngNghi06/01/2004 
23 Bùi Hà BảoNgọc08/04/2004 
24 Nguyễn Mai ÁnhNgọc30/03/2004 
25 Nguyễn Trương LinhNguyên13/05/2004 
26 Phan KhảiNguyên22/06/2004 
27 Trần Hoàng ThảoNguyên03/01/2004 
28 Nguyễn Minh NgọcNhi27/08/2004 
29 Nguyễn Ngọc KhánhNhi22/12/2004 
30 Hồ ThiênPhát08/05/2004 
31 Trịnh Thị KimPhi04/05/2004 
32 Cao HoàngPhúc15/12/2004 
33 Đào DuyPhước10/01/2004 
34 Bùi MaiPhương22/06/2004 
35 Ngô Trần QuỳnhPhương20/05/2004 
36 Nguyễn Lê ThảoPhương06/02/2004