ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,507,584
Yesterday:10,828
Today:9,871

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-03-P09

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đào Mai KhánhNhi25/09/2004 
2 Huỳnh GiaNhi30/06/2004 
3 Nguyễn Đăng HoàngNhi25/04/2004 
4 Nguyễn Ngọc UyênNhư15/03/2004 
5 Nguyễn PhươngNhư01/01/2003 
6 Nguyễn ThànhPhát24/06/2004 
7 Bùi HữuPhúc03/02/2004 
8 Lê HữuPhúc15/11/2004 
9 Đinh TrungQuân14/03/2004 
10 Phan MinhQuân09/01/2003 
11 Khương Thụy DiệuQuyên16/05/2004 
12 Lê Hoàng PhươngQuỳnh19/02/2004 
13 Hồ Thị ThuThảo03/09/2004 
14 Lê XuânThảo10/04/2004 
15 Trịnh Nguyễn ThanhThảo01/02/2004 
16 Phạm Truyền ĐăngThông10/01/2004 
17 Nguyễn Hoàng AnhThư10/10/2004 
18 Cao AnhThùy03/09/2003 
19 Phạm Hà ThanhTrang25/06/2004 
20 Phạm ThanhTrang29/08/2004 
21 Bùi Thanh22/11/2004 
22 Hồ Ngọc LanUyên21/07/2004