ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,507,583
Yesterday:10,828
Today:9,870

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-03-P08

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Cao HiểuKhang09/08/2004 
2 Đào PhươngKhanh04/10/2004 
3 Trương VănKhoa22/09/2004 
4 Trương Hoàng MinhKhôi06/01/2004 
5 Trần Nguyễn NhậtKhuê29/09/2004 
6 Nguyễn BảoKhuyên18/12/2004 
7 Bùi ThiênKim04/12/2004 
8 Nguyễn ThanhLam08/09/2004 
9 Đỗ Lê KhánhLinh02/06/2004 
10 Nguyễn Hồ ThảoLinh07/10/2004 
11 Cao KhánhLy27/05/2004 
12 Nguyễn CaoMinh18/11/2004 
13 Chu Thị KimNgân14/10/2004 
14 Lê Thị ThanhNgân27/01/2004 
15 Nguyễn HồngNgân17/05/2004 
16 Nguyễn Lê KhánhNgân12/09/2004 
17 Phan ThanhNgân11/02/2004 
18 Vũ BảoNgân17/08/2004 
19 Vũ ThịNgoan22/12/2004 
20 Châu Nguyễn BíchNgọc22/10/2004 
21 Trương GiaNgọc08/09/2004