ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,507,580
Yesterday:10,828
Today:9,867

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-03-P07

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bảo Phước NgọcAnh06/06/2003 
2 Lê Nguyễn LanAnh21/03/2004 
3 Lê Quốc QuỳnhAnh26/06/2004 
4 Nguyễn Đoàn MinhAnh06/07/2004 
5 Nguyễn LanAnh17/02/2004 
6 Nguyễn Trần NhậtAnh05/07/2004 
7 Trần PhươngAnh04/11/2004 
8 Vũ ChâuAnh10/01/2004 
9 Nguyễn Thị NgọcÁnh31/12/2004 
10 Bùi Thị ThanhDiễm23/02/2004 
11 Phạm Thị ThủyDiệp09/07/2004 
12 Trang ThùyDương17/09/2004 
13 Nguyễn MinhHải07/11/2004 
14 Phạm GiaHân27/09/2004 
15 Võ Thị ThúyHằng16/02/2004 
16 Triệu GiaHạnh27/01/2004 
17 Võ ThànhHòa01/09/2004 
18 Nguyễn Thị MinhHoàn19/06/2004 
19 Nguyễn CôngHuy26/07/2004 
20 Nguyễn QuangHuy12/02/2004 
21 Cao Thị ThanhHuyền06/03/2004