ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,507,576
Yesterday:10,828
Today:9,863

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-02-P06

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Hùng ViệtQuân14/06/2004 
2 Võ Nguyễn MinhQuang13/11/2004 
3 Nguyễn HươngQuỳnh22/08/2004 
4 Trần HuyTâm18/05/2004 
5 Phan QuốcThái19/03/2004 
6 Trần HoàngThân05/12/2004 
7 Phạm ThànhThắng06/02/2004 
8 Lê Ngọc TrangThanh31/08/2004 
9 Nguyễn PhươngThảo02/01/2004 
10 Nguyễn Thị NguyệtThảo07/02/2003 
11 Kiều MinhThống02/10/2004 
12 Lê Trần MinhThư13/01/2004 
13 Phạm Thị MinhThư26/09/2004 
14 Lưu NhãThy25/09/2004 
15 Lê Giang QuỳnhTiên29/01/2004 
16 Phạm Thị ThủyTiên31/03/2004 
17 Phạm HiệpTiến31/08/2003 
18 Đỗ NgọcTrâm01/10/2004 
19 Mai NgọC BảoTrân25/10/2004 
20 Phan Nguyễn BảoTrân17/10/2004 
21 Phạm Ngọc CátTường11/05/2004 
22 Hoàng Thị DiệuUyên20/09/2004 
23 Hoàng TốUyên20/10/2004 
24 Nguyễn Tài PhươngUyên09/12/2004 
25 Nguyễn Lê KhánhVân27/12/2004