ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,507,574
Yesterday:10,828
Today:9,861

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-02-P05

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phan TrungKiên25/09/2004 
2 Nguyễn Hán BảoKỳ13/06/2004 
3 Lê Đắc DanhLam25/11/2004 
4 Huỳnh DiệuLinh29/10/2004 
5 Lê Nguyễn DiệuLinh20/06/2004 
6 Phan Nhất ChiMai01/11/2004 
7 Trần LươngMạnh14/02/2004 
8 Nguyễn Thị TràMy16/12/2004 
9 Phan Thị ThảoMy12/08/2004 
10 Phùng Trần ViệtMỹ14/04/2004 
11 Đặng HoàngNgân10/11/2004 
12 Hồ HiếuNgân14/11/2004 
13 Hồ Ngọc KimNgân23/11/2004 
14 Lê Văn PhátNgọc18/11/2004 
15 Dương PhúcNguyên07/08/2004 
16 Lê Bửu ThanhNguyên07/10/2004 
17 Nguyễn Trần DiễmNguyên07/05/2004 
18 Võ Tấn MinhNhật02/01/2004 
19 Lê Nguyễn YếnNhi12/01/2004 
20 Đinh Phượng ThuPhương12/09/2003 
21 Nguyễn Hồng MinhPhương17/07/2004 
22 Nguyễn Lê MaiPhương16/09/2004 
23 Nguyễn Thị MinhPhương04/09/2004 
24 Nguyễn Thụy NhưPhương17/02/2004 
25 Tân Hoàng KhánhPhương15/01/2004