ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,507,547
Yesterday:10,828
Today:9,834

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-02-P04

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê Nguyễn MinhAn02/09/2004 
2 Bùi Lê PhươngAnh18/05/2004 
3 Đoàn Nguyễn VânAnh19/04/2004 
4 Đoàn Vũ NgânAnh18/07/2004 
5 Lê Nguyễn TuyếtAnh16/04/2004 
6 Nguyễn Trần TúAnh20/04/2004 
7 Trác LưuBân27/01/2004 
8 Lưu NgọcChâu09/06/2004 
9 Phạm BảoChi18/08/2004 
10 Nguyễn Thị ThảoĐan06/12/2004 
11 Nguyễn XuânĐăng30/10/2004 
12 Đỗ ĐìnhĐình11/12/2004 
13 Nguyễn Trần KhánhĐoan10/07/2004 
14 Nguyễn Khánh12/03/2004 
15 Lý GiaHân25/10/2004 
16 Nguyễn BảoHân13/08/2004 
17 Nguyễn NgọcHân16/11/2004 
18 Nguyễn Quốc GiaHân24/10/2004 
19 Lã Ngọc MinhHạnh27/05/2004 
20 Trần Thị ThuHạnh29/08/2004 
21 Hà Nguyễn NhậtHuy07/09/2004 
22 Hồ Ngọc KimKhánh23/11/2004 
23 Trịnh Vũ MinhKhoa06/07/2004