ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,597,691
Yesterday:9,539
Today:5,005

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-01-P03

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê NhưNguyện20/03/2004 
2 Nguyễn ThyNhã01/01/2004 
3 Nguyễn NgọcNhi19/07/2004 
4 Phạm Doãn ThụcNhi14/01/2004 
5 Phạm TuyếtNhi01/11/2004 
6 Trần ThiênNhư12/12/2004 
7 Nguyễn Thị TuyếtNhung07/02/2004 
8 Điền Nguyễn MaiPhương09/12/2004 
9 Khương HàPhương18/01/2004 
10 Khương LinhPhương18/01/2004 
11 Nguyễn MaiPhương25/11/2004 
12 Văn Thị MỹPhượng15/01/2004 
13 Đỗ MinhQuân02/01/2004 
14 Trương NgọcQuân07/01/2004 
15 Đường Hạc BảoQuyên11/04/2004 
16 Hà Ngọc NhưQuỳnh17/01/2004 
17 Nguyễn MỹTâm17/11/2004 
18 Tống Hoàng ThanhTâm21/12/2004 
19 Lý BửuThanh14/10/2004 
20 Trần QuốcThịnh30/09/2004 
21 Phan Ngọc AnhThơ03/12/2004 
22 Bùi Ngọc AnhThư06/06/2004 
23 Đinh MinhThư12/05/2004 
24 Nguyễn AnhThư24/06/2004 
25 Nguyễn VănToàn14/07/2004 
26 Nguyễn Ngọc ThùyTrâm27/10/2004 
27 Phạm Ngọc BảoTrân07/12/2004 
28 Nguyễn Ngọc PhươngTrang04/11/2004 
29 Trần Võ ThiênTrang16/12/2003 
30 Nguyễn ThanhTrúc04/02/2004 
31 Phan Thị ThảoVân04/02/2004 
32 Tạ Thị MỹVân21/06/2004 
33 Đặng Ngọc ThảoVy10/11/2004 
34 Lê Ngọc ThảoVy12/12/2004 
35 Trần Thị HảiYến25/02/2004