ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,507,505
Yesterday:10,828
Today:9,792

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-01-P02

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bạch TháiLâm14/05/2004 
2 Bùi Nguyễn PhươngLinh03/11/2004 
3 Ngô Đặng KhánhLinh29/02/2004 
4 Võ KhánhLinh03/11/2004 
5 Dương Thị NhậtLy17/07/2004 
6 Lê Thị PhươngMai08/08/2004 
7 Nguyễn Phạm SươngMai17/02/2004 
8 Nguyễn PhươngMai01/05/2004 
9 Ngô MẫnMẫn08/11/2004 
10 Trần TựMinh13/02/2004 
11 Trần Thị HuyềnMy29/09/2004 
12 Mai NhậtNam22/07/2004 
13 Đặng Thị PhươngNgân06/01/2004 
14 Huỳnh YếnNgọc02/07/2004 
15 Lê Nguyễn BảoNgọc19/09/2004 
16 Trần Phan BảoNgọc08/05/2004 
17 Phan Hồng ThảoNguyên07/05/2004 
18 Trương KhánhNguyên31/10/2004