ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,507,458
Yesterday:10,828
Today:9,745

List student exam room


Subjects : Marxist-Leninist Political Economics
Exam room : MLPE-DH48ISB-01-P01

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Cao QuýAn06/01/2004 
2 Đặng TháiAn13/02/2004 
3 Vũ QuỳnhAn06/06/2004 
4 Nguyễn TườngÂn15/08/2004 
5 Phạm QuỳnhAnh01/01/2004 
6 Trần Lưu GiaCát05/04/2004 
7 Nguyễn ĐứcDanh11/10/2004 
8 Đặng ÁnhDương22/06/2004 
9 Nguyễn Lâm KỳDuyên19/03/2004 
10 Bùi Thị HươngGiang04/12/2004 
11 Nguyễn Đoàn ThanhGiang04/09/2004 
12 Đinh Huỳnh BảoHân19/01/2004 
13 Nguyễn Ngọc KiềuHân15/06/2004 
14 Lưu GiaHuy04/07/2004 
15 Vũ QuốcHuy02/01/2004 
16 Nguyễn KhánhHuyền24/09/2004 
17 La MạnhKhang23/08/2004 
18 Đỗ VânKhanh23/08/2004 
19 Trương LêKhanh27/03/2004 
20 Dương Viết NgọcKhánh21/08/2004 
21 Nguyễn Vũ AnKhánh25/11/2004