ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,507,181
Yesterday:10,828
Today:9,468

List student exam room


Subjects : Project Management
Exam room : PMa-DH48ISB-02-P02

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bùi TrúcAn28/10/2004 
2 Lưu NgọcChâu09/06/2004 
3 Nguyễn Lê ÁnhDương19/06/2004 
4 Lý GiaHân25/10/2004 
5 Trần Thị ThuHạnh29/08/2004 
6 Đỗ Phúc DạHương09/01/2004 
7 Trần Đỗ TuấnKhoa28/01/2004 
8 Huỳnh PhúKhương05/03/2004 
9 Vũ KhánhLinh14/11/2004 
10 Phan Thị ThảoMy12/08/2004 
11 Hồ Giang TốNhi10/12/2004 
12 Lê Nguyễn YếnNhi12/01/2004 
13 Bùi HoàngOanh13/02/2004 
14 Cai GiaPhát25/02/2004 
15 Nguyễn Lê MaiPhương16/09/2004 
16 Nguyễn HươngQuỳnh22/08/2004 
17 Bùi Trần PhươngThảo22/10/2004 
18 Kiều MinhThống02/10/2004 
19 Công Thụy KhánhTrang28/05/2004 
20 Nguyễn Lê KhánhVân27/12/2004 
21 Nguyễn ĐứcVinh28/08/2004