ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,597,190
Yesterday:9,539
Today:4,504

List student exam room


Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-DH48ISB-04-P06

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Minh NgọcNhi27/08/2004 
2 Nguyễn Ngọc KhánhNhi22/12/2004 
3 Hồ ThiênPhát08/05/2004 
4 Đào DuyPhước10/01/2004 
5 Ngô HoàngPhước08/08/2004 
6 Bùi MaiPhương22/06/2004 
7 Nguyễn Tự MinhQuân13/08/2004 
8 Phạm Trần ThụcQuyên18/02/2004 
9 Nguyễn Hữu NhậtQuỳnh02/01/2004 
10 Đặng Thị ThùyTâm28/01/2004 
11 Phạm Thị BíchThảo21/04/2004 
12 Đào Phạm AnhThư30/05/2004 
13 Trần Hoàng AnhThư30/06/2004 
14 Nguyễn Ngọc PhươngThy17/12/2003 
15 Trần ThanhTrà25/01/2004 
16 Trần Thị ThanhTrúc04/05/2004 
17 Hồ Trần Anh24/03/2004 
18 Nguyễn Trần30/05/2004 
19 Tăng Hoàng SanVy25/02/2004 
20 Lê Hoàng ThoạiYến08/02/2004