ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,506,864
Yesterday:10,828
Today:9,151

List student exam room


Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-DH48ISB-04-P05

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thu HoàngAnh21/06/2004 
2 Nguyễn Vũ PhươngAnh29/10/2004 
3 Trương Nguyễn QuỳnhAnh21/06/2004 
4 Nguyễn NgọcBích21/07/2004 
5 Hà MinhĐức03/04/2004 
6 Đặng Bình PhươngDuyên17/12/2004 
7 Trần Bảo NgọcHân01/12/2004 
8 Lương Mạch GiaHuy23/05/2004 
9 Nguyễn ThụcHuy29/08/2004 
10 Nguyễn TườngKhang04/01/2004 
11 Nguyễn Tất GiaKhánh12/02/2004 
12 Đỗ TấnKiệt29/09/2004 
13 Lê HoàngLam07/12/2004 
14 Phạm Hoàng PhươngLinh28/03/2004 
15 Nguyễn Hoàng CátMy08/07/2004 
16 Lê Ngọc PhươngNghi27/08/2004 
17 Nguyễn Lê PhụngNghi06/01/2004 
18 Bùi Hà BảoNgọc08/04/2004 
19 Nguyễn Mai ÁnhNgọc30/03/2004 
20 Nguyễn Trương LinhNguyên13/05/2004