ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,506,844
Yesterday:10,828
Today:9,131

List student exam room


Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-DH48ISB-02-P02

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Huỳnh Dương PhươngAnh26/05/2004 
2 Nguyễn MinhAnh14/10/2004 
3 Van DillenJens Theodoor19/08/1997 
4 Nguyễn ThiệnLâm22/09/2004 
5 MullerLeón Henry Gunter13/09/2000 
6 Huỳnh DiệuLinh29/10/2004 
7 Nguyễn Thị MỹLinh15/05/2004 
8 Vũ Hoàng KhánhLinh07/10/2004 
9 Nguyễn Trần DiễmNguyên07/05/2004 
10 Hà Thị MinhNguyệt18/12/2004 
11 Nguyễn Nhật ThảoNhi24/07/2004 
12 Trần ĐìnhQuân30/05/2004 
13 Trần NhậtQuang31/12/2004 
14 Nguyễn ThanhThảo22/06/2004 
15 Bùi AnTrinh10/08/2004 
16 Lại Hồ ThuVân10/12/2004 
17 Võ Mai ThảoVy27/06/2004