ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,506,840
Yesterday:10,828
Today:9,127

List student exam room


Subjects : Enterprise Innovation and Markets
Exam room : EIM-DH48ISB-01-P01

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bùi Lê PhươngAnh18/05/2004 
2 Nguyễn Thị VânAnh01/01/2004 
3 Lê Nhã NhậtHân15/01/2004 
4 Lã Ngọc MinhHạnh27/05/2004 
5 Hà Nguyễn NhậtHuy07/09/2004 
6 Bùi HuyKhang29/11/2004 
7 Nguyễn Hữu LưuKhiêm01/01/2004 
8 Lê Đắc DanhLam25/11/2004 
9 Phùng Trần ViệtMỹ14/04/2004 
10 Huỳnh Võ KimNgân13/01/2004 
11 Trần HiềnNgân20/08/2004 
12 Nguyễn Thụy NhưPhương17/02/2004 
13 Lê HoàiThư10/08/2004 
14 Phan Nguyễn BảoTrân17/10/2004 
15 Phạm Ngọc CátTường11/05/2004