ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,506,676
Yesterday:10,828
Today:8,963

List student exam room


Subjects : Globalisation and Sustainability
Exam room : GS-DH47ISB-05-P03

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Huỳnh NhưAn23/09/2003 
2 Nguyễn Đức VânAnh08/12/2003 
3 Nguyễn Vũ PhươngAnh03/09/2003 
4 Phạm QuỳnhAnh13/11/2003 
5 Trần Song HàAnh16/04/2003 
6 Mai CôngĐịnh11/12/2003 
7 Phan Nguyễn ÁnhDương14/06/2003 
8 Lê SongHạnh02/12/2003 
9 Bùi Danh QuốcHuy21/11/2003 
10 Kiều GiaKhang20/02/2003 
11 Nguyễn Minh UyểnKhanh14/10/2003 
12 Nguyễn Ngọc AnKhánh23/09/2003 
13 Nguyễn KhánhLinh30/09/2003 
14 Nguyễn Ngọc PhươngLinh12/09/2003 
15 Trần TuệMẫn25/01/2003 
16 Nguyễn Hoàng ThiênNga10/10/2003 
17 Nguyễn ChâuNgọc11/04/2003 
18 Nguyễn Khoa MinhNhật25/08/2003