ORGANIZATIONAL SYSTEM

Web link

Visit list

Visit:8,597,331
Yesterday:9,539
Today:4,645

List student exam room


Subjects : International Business
Exam room : IB-DH48ISB-06-P01

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 LaAdrienne15/05/2002 
2 Bùi TrúcAn28/10/2004 
3 Nguyễn MaiAnh12/05/2004 
4 Vũ TháiBảo22/09/2004 
5 PhanCao07/03/2003 
6 Phùng Thị HảiĐiệp28/01/2004 
7 Lê Nguyễn ThùyDung28/06/2004 
8 Phạm Hoàng NgọcDung19/11/2004 
9 Võ Ngọc ThùyDương06/01/2004 
10 Trần NhậtHằng17/01/2004 
11 Bùi Thanh DiệuHiền19/07/2004 
12 Huỳnh MỹHoa09/11/2004 
13 Lê ÁnhHoàng28/07/2003 
14 Trần Đỗ TuấnKhoa28/01/2004 
15 Nguyễn NgọcLinh26/10/2004 
16 Nguyễn Thị ThùyLinh15/07/2004 
17 Vũ KhánhLinh14/11/2004 
18 Mai KimNgân31/03/2004 
19 Nguyễn BảoNgân07/10/2004